آموزش خیاطی
«متد متریک»
نگارش در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط پری

چون مدل قرینه است میتوان از نصف الگوی جلو استفاده کرد
در وسط جلو از خط کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را نیز تا 15 سانت بلند کرده و خط برش را به نوک ساسون وصل میکنیم
از خط پهلو نیز 8 سانت پایین آمده و از انتهای ساسون به این نقطه ،خطی رسم میکنیم
از انتهای ساسون ، خط صافی به پای دامن میکشیم و این خط را قیچی کرده و داخل ساسون را خالی میکنیم
ما بین خطوط برش 32 سانت اوازمان می دهیم
اوازمان را بسته و خط برش بالا را مجددا اصلاح میکنیم
وسط جلو در تکه ی بالا و پایین روی دولای بسته قرار میگیرد و از تکه ی بالا 2عدد برش زده می شود
پشت میتوان ساده باشد و یا تکرار مدل جلو
مقدار پارچه: 2قد برای افراد لاغر و 3قد برای دیگران

 

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن پلیسه
نگارش در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط پری
 


** پشت این دامن میتواند ساده باشد یا تکرار مدل جلو
چون دامن قرینه نیست باید از یک الگوی جلوی کامل استفاده کرد
از پهلو در سمت راست ،از کمر 8سانت پایین آمده و قد ساسون را تا 15 سانت بلند میکنیم و برش را به نوک ساسون میرسانیم
از ئسط جلو نیز 8سانت پایین آمده ، برش را به 8سانت میرسانیم
از پهلوی چپ  20 -22 سلنت از خط کمر پایین آمده و از 8سانت وسط جلو به این نقطه میرسانیم
ساسونها روی الگو پس از جدا کردن تکه ی برش از قسمت پایین الگو، بسته میشوند
از برش بالا دو عدد برش میزنیم
تکه پایین دامن به این ترتیب پلیسه میشود:
پارچه ای به اندازه ی بلندترین قسمت الگو و 3برابر قسمت پلیسه تهیه کرده و پس از پلیسه کردن آن الگو را روی پلیسه های بسته قرار میدهیم و فرم بالای الگو را با جادرز قیچی میزنیم
پس از اینکه تکه ی برش بالا به پایین وصل شد ، پلیسه ها را باز میکنیم
** تمام لباسهایی که غیر قرینه باشند باید هنگام برش الگوهای جلو از رو و الگوهای پشت از طرف پشت الگو پهن کرد

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن پلیسه
نگارش در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط پری

از خط پهلو در کمر 8سانت پایین آمده و از وسط جلو نیز 15 سانت از خط کمر پایین می آییم
قد ساسون را تا برش بلند کرده و پس از جدا شدن تکه برش  روی الگو بسته می شود
از این برش ،خط وسط جلو  روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد و 2عدد برش زده میشود
در قسمت پایین الگو ابتدا در وسط جلو یک پیلی دوقلو(معکوس) قرار داده میشود
با فاصله 8سانت از پیلی دوقلو میتوان 2-3 عدد پیلی یک طرفه قرار داده. ( برای هر پیلی گرد یا یک طرفه 16 سانت و برای فاصله پیلی ها 6-8 سانت انتخاب میکنیم
پارچه برای ایجاد پیلی ها باید به اندازه ی بلندترین قد برش تهیه شود
پس از دوخت پیلی ها الگوی اصلی را روی پارچه گذاشته و برش طراحی شده را میزنیم
پشت این دامن را میتوان برش صاف زد یا اینکه مانن پشت دامن تنگ ساده باشد
**تکه پایین الگو رولت شده پس از بسته شدن پیلی ها ،الگوی اصلی را روی پارچه قرار داده و برش میزنیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن پلیسه
نگارش در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط پری

مقدار پارچه : 3برابر دور باسن + جای درز برای دوخت زیپ
این دامن را مستقیم روی پارچه کار میکنیم
در ابتدا به اندازه یک نیم پیلی جدا کرده و سپس مقدار پیلی را مشخص میکنیم
بعد از انتخاب هر پیلی، یک نیم پیلی در نظر میگیریم که در رو قرار میگیرد
در انتها نیز یک نیم پیلی در نظر میگیریم
مقدار ساسونها را داخل پیلی ها تقسیم میکنیم (اختلاف یک چهارم دور باسن با یک چهارم دور کمر =مقدار ساسونها)
پیلی ها را اتو کرده و با کوک میخوابانیم و پس از دوخت کمر دامن کوک ها را باز میکنیم
میتوان پیلی ها را تا حدی به صورت رو کار بدوزیم (10 تا 15 سانت)


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن پلیسه
نگارش در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط پری

از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم
پشت دامن :
 به خط وسط پشت 16 سانت اضافه میکنیم
وسط پشت را روی دولای بسته ی پارچه قرار میدهیم و برش میزنیم
پیلی ها به سمت پهلوها تا میخورند
جلوی دامن:
 خط پیلی را وسط خط کمر مشخص کرده و خطی به پای دامن عمود میکنیم
خط پیلی را قیچی کرده و ما بین آن 32 سانت اضافه میکنیم
یک طرف پیلی را به سمت پهلو و طرف دیگرا را به سمت مرکز جلو تا میکنیم
زیپ در پهلوی چپ دوخته میشود
** برای افراد شکم دار 12-15 سانت از کمر پایین آمده  و برای افراد نرمال 15-20 سانت دوخته و برای طرح نیلوفری 40 تا 45 سانت دوخته میشود
 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن پلیسه
نگارش در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط پری
 


از الگوی دامن راسته استفاده میکنیم
پشت دامن مانند دامن راسته است
در وسط پشت میتوان یک پلاکت کار کرد
جلوی دامن: خط پیلی را در وسط خط کمر مشخص میکنیم و ساسون را به این خط منتقل میکنیم
خط پیلی قیچی شده و ما بین آن 16 سانت برای پیلی اوازمان میدهیم
پیلی ها به سمن مرکز جلو تا میخورند
پیلی ها تا باسن بزرگ یا پایین تر دوخته میشوند
وسط جلو روی دولای بسته پارچه قرار میگیرد
پیلی ها از بالا تا حدود 15- 20 سانت با دو سر قائمی در ابتدا و انتها و کوک معمولی چرخ میشوند و بعد تا پایین با کوک درشت چرخ میکنیم
بعد هر دوقسمت پیلی را به طرف داخل آورده و محکم میکنیم
برای نصف کردن جلوی دامن از خط ساسون ،از انتها (نوک ساسون) شروع میکنیم تا پایین دامن
نباید دو طرف کاملا نصف شود و به یک اندازه باشد
از خط وسط جلو تا نوک ساسون اندازه گیری میکنیم، اندازه هرچقدر شود تا پایین دامن همین اندازه را علامت میزنیم

 


برچسب‌ها: آموزش, خیاطی, دامن, دامن پلیسه

اسلایدر